Повідомлення_за_30_04_2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

 

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  01.06.2017 р. звільнено з посади Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Керницького Сергія Степановича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). За погодженням сторін. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  02.06.2017 р. Місюру Анатолія Миколайовича призначено на посаду Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: в органах внутрішніх справ, заступником директора, директором товариства з обмеженою відповідальністю.

ІІІ. Підпис

  1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                Місюра А.М.

 

                                                                                                                                                02.06.2017 р.

 

 
Повідомлення_за__02_06_2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

 

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  01.06.2017 р. звільнено з посади Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Керницького Сергія Степановича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). За погодженням сторін. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  02.06.2017 р. Місюру Анатолія Миколайовича призначено на посаду Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: в органах внутрішніх справ, заступником директора, директором товариства з обмеженою відповідальністю.

ІІІ. Підпис

  1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                Місюра А.М.

 

                                                                                                                                                02.06.2017 р.

 

 
Повідомлення_за__31_05_2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

 

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 04-к від 31.05.2018 р.)  31.05.2018 р. припинено повноваження Головного бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Кефер Тетяни Олександрівни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено за згодою сторін. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді 01 рік 02 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Іншу особу на посаду не призначено.

 

ІІІ. Підпис

  1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                Мисюра А.М.

 

                                                                                                                                                31.05.2018 р.

 

 
Повідомлення_за__15_03_2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

 

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 54-к від 14.03.2017 р.)  15.03.2017 р. припинено повноваження Головного бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Гуменюк Наталії Миколаївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено в порядку переведення н інше підприємство. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді 02 роки 05 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 65-к від 15.03.2017 р.) з 16.03.2017 р. Кефер Тетяну Олександрівну призначено на посаду Головного бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера.

 

ІІІ. Підпис

  1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                Керницький С.С.

 

                                                                                                                                                15.03.2017 р.

 

 
Повідомлення_за__19_05_2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

  1. Згідно Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 18/05 від 18.05.2016 р.) з 18.05.2016 р. припинено повноваження члена Дирекції АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ», директора з експлуатації спортивних об’єктів Сиволапа Сергія Павловича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено згідно поданої заяви. Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи  іншу особу на посаду не призначено.
  2. Згідно Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 18/05 від 18.05.2016 р.) з 18.05.2016 р. припинено повноваження члена Дирекції АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ», директора з розвитку дитячого та юнацького футболу Гришко Віктора Васильовича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено згідно поданої заяви. Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи  іншу особу на посаду не призначено.
  3. Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ», ТОВ «АВЕНСІС» 19.05.2016 р. призначено представника до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ». Згідно довіреності від 19.05.2016 р., ТОВ «АВЕНСІС» діє в особі Сиволапа Сергія Павловича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Призначено на строк повноважень ТОВ «АВЕНСІС».

 

ІІІ. Підпис

  1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                Керницький С.С.

 

                                                                                                                                                19.05.2016 р.

 

 

 

 
«ПОГОДЖЕНО»:

Рішенням Наглядової Ради АТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Протокол №18/01 від «18» січня 2018 р.

 

 

 

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ

 

«ЧОРНОМОРЕЦЬ»

 

 

 

м. Одеса – 2018 рік

 

Зміст

 

Розділ 1. Роль та завдання кодексу корпоративного управління.

 

Розділ 2. Мета та місія Товариства.

 

Розділ 3. Структура корпоративного управління.

 

Розділ 4. Права акціонерів та їх дотримання.

 

Розділ 5. Органи управління Товариства.

 

Розділ 6. Внутрішній контроль та аудит.

 

Розділ 7. Політика розкриття інформації для акціонерів та інвесторів.

 

Розділ 8. Корпоративна етика посадових осіб Товариства.

 

Розділ 9. Прикінцеві положення.

 

1.  РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

2.  МЕТА ТОВАРИСТВА

 

 

3.  СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

4.  ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

 

прав;

розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

 

5.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

 

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції

 

яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.

 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

 

Товариства для перегляду політик внутрішнього контролю, створити канали зв'язку та відстежувати, як проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цілей.

Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

 

Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, або особа, яка призначена виконувати обов’язки Генерального директора.

13.15. Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника Товариства, у тому числі:

 

6.  ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

 

 

Товариство докладає максимальних зусиль щодо забезпечення комплексного, незалежного, об'єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

 

7.  ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

 

 

8.  КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

 

 

9.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс шляхом внесення в нього змін  та доповнень, пов’язаних з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.